Digitalizacija - podrška održivom razvoju

Radna grupa Nacionalnog konventa o EU za Poglavlje 10 (Informaciono društvo i mediji) organizovala je radionicu ”Digitalizacija kao podrška održivom razvoju”.

Digitalizacija je sastavni deo i činilac održivog razvoja  jer podrazumeva transformaciju poslovanja primenom savremenih informacionih i komunikacionih tehnologija.

Uvodničari na radionici su bili: Nataša Gligorijević (Centar za održivi razvoj Srbije), Srđan Milosavljević (Enel PS), Dušan Poznanović (BELIT) i Dušan Krstajić (INFOLINK d.o.o). Voditelj je bio Nikola Marković, koordinator RG NKEU za poglavlje 10.

Učesnici radionice su ukazali da održivom razvoju doprinose sledeće digitalne aktivnosti:

-  razvoj eUprave omogućava automatizaciju  prikupljanje, obradu, memorisanje i korišćenje podataka u obavljanju poslova iz nadležnosti državnih organa i lokalne samouprave. Tako se smanjuju troškovi i korišćenje resursa. Procenjuje se da će se u bliskoj budućnosti smanjiti uloga šaltera za komunikaciju sa građanima i troškovi za njihovo funkcionisanje;

-  eTrgovina i ePlaćanje doživljavaju ubrzani razvoj, jer smanjuje troškove proizvođača, trgovaca, banaka i klijenata. U Srbiji je, najviše pod uticajem pandemije, eTrgovina porasla sa 17 na 33 milijarde dinara u 2020 godini;

-  rad na daljinu (rad od kuće) smanjuje potrebe i troškove za poslovni prostor, zagrevanje, osvetlenje i hlađenje, kao i troškove zaposlenih za odlazak i povratak sa posla.

-  klaud kompjuting (računarstvo u oblacima) smanjuje troškove korisnika za nabavku ikorišćenje IKT opreme i potrošnju električne energije u proseku za oko 40 %;

-  eNabavke  smanjuju mogućnosti zloupotrebe javnih nabavki, ali i značajno smanjuju troškove angažovanja svih resursa.

U osnovi svih ekoloških altivnosti je digitalizacija za planiranje, organizaciju i izvođenje. Ona može značajno da smanji ukupne troškove u ovoj oblasti.

-  domaća IT industrija je razvila mnoga softverska rešenja i uređaje koji doprinose uštedi rerursa, pre svega električne energije, ali i energetskoj stabilnosti pri korišćenju uređaja za napajanje i hlađenje;

-  razvijeni su solarni punjači za vozila i korišćenje obnovljivih izvora energije;

-  onlajn sastanci na platformama (ZOOM, Webex, MS Team i dr.) postaju neminovnost u uslovima pandemije COVID 19,  omogućili su smanjenje troškova organizacije i kraće traju.

Istaknuto je, da je potrebno popularisati još dinamičniji i masovniji proces digitalizacije poslovanja u kompanijama, ali i razvoj obrazovanja, inovacija i infrastrukture u ovoj oblasti.

Korisne efekte digitalizacije treba visoko ceniti ali ne i idealizovati, jer neki od njih u uslovima pandemije: otežavaju koordinaciju i timski rad, uvode monotoniju u radne procese, umanjuju efekte učenja od kuće, brišu razliku između radnog vremena i slobodnog vremena, smanjuju ljudske kontakte i dr.

Učesnici radionice su konstatovali da je isticanjem korisnih efekata digitalizacije učinjen doprinos njihovoj afirmaciji i popularizaciji.

Za dalji uspešnu primenu koncepta održivog razvoja neophodno je da se na nivou države usvoji Strategija održivog razvoja i time odrede ciljevi, očekivani efekti, potrebni preduslovi, akteri, indikatori i dr.

Digitalizacija će biti nastavljenajer omogućava efikasniji i ekonomičniji rad i moćna podrška održivom razvoju.