Dijalog Nacionalnog konventa i predsednice Vlade – Održivi razvoj u centru pažnje

Danas je nastavljen dijalog između predstavnika Nacionalnog konventa i predsednice Vlade, Ane Brnabić. Tema sastanka bio je održivi razvoj.

Inicijativa Nacionalnog konventa da se razgovara i aktivno radi na strategiji održivog razvoja u Srbiji, naišla je na razumevanje predsednice Vlade. Ana Brnabić je najavila formiranje međuresorne radne grupe koja će se baviti temom održivog razvoja i donošenjem Strategije održivog razvoja i pozvala predstavnike Konventa da se priključe toj radnoj grupi.

Program ekonomskih reformi (Economic Reform Program – ERP) za period 2021 – 2023, ključan je „alat“ za dostizanje ciljeva održivog razvoja. Nacionalni konvent je u svim ciklusima donošenja ERP-a aktivno učestvovao i svojim prilozima i komentarima redovno ukazivao da ekonomski rast mora da ima u vidu ciljeve održivog razvoja.

Ciljevi održivog razvoja predstavljeni u Agendi 2030, moraju da budu prilagođeni Srbiji. „Nacionalizacija“ ciljeva održivog razvoja pomaže da vidimo koji su ciljevi od značaja za našu zemlju. Primer je cilj broj 1 – Svet bez siromaštva, koji je važan jer je oko milion i 600 hiljada  stanovnika u Srbiji u riziku od siromaštva. Pored toga važni su: smanjenje rizika od gladi, unapređenje obrazovanja, zaštita zdravlja....

Osim pokretanja dijaloga na temu održivog razvoja Nacionalni konvent može da pomogne i dostizanju ciljeva održivog razvoja na lokalu. Naglašeno je da je ostvarenje 67% svih ciljeva održivog razvoja na teretu lokalnih samouprava kojima je potrebna pomoć. Veliki broj članova Nacionalnog konventa su organizacije civilnog društva sa lokala, koje svojim znanjem i iskustvom mogu da pomognu u ostvarenju ciljeva održivog razvoja.

Srbija je 2019. godine u Ujedinjenim nacijama predstavila dobrovoljni nacionalni izveštaj o ispunjenju ciljeva održivog razvoja. Cilj je da Dobrovoljni nacionalni izveštaj bude predstavljen i u sledećem ciklusu, 2022. godine.

Dijalog u ovom formatu biće nastavljen u aprilu. Tema sastanka biće Zelena agenda.

Foto: Tanjug