Pripreme za reviziju Akcionog plana za Poglavlje 23

Radna grupa za Poglavlje 23, kojom koordinira Komitet pravnika za ljudska prava, održala je danas sastanak/radionicu za svoje članice. U fokusu je bila priprema za drugi ciklus revizije Akcionog plana za Poglavlje 23 – Pravosuđe i osnovna prava. Članice ove Radne grupe aktivno učestvuju u praćenju sprovođenja i predlažu izmene sadržine Akcionog plana za Poglavlje 23 za poboljšanje stanja u pogledu reformi iz ove oblasti. Više od polovine podnetih preporuka koje su dale članice Nacionalnog konventa su usvojene.Tema radionice bilo je razmatranje plana delovanja Radne grupe za 2020. godinu, ali i formulisanje preporuka za Knjigu preporuka koju svake godine izdaje Nacionalni konvent o Evropskoj uniji.