Sastanak Radne grupe NKEU za preduzetništvo i industrijsku politiku

Cilj Radne grupe Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji za Poglavlje 20 - Preduzetništvo i industrijska politika u narednom periodu biće uključivanje profesionalnih udruženja u Radnu grupu za izradu Strategije industrijske politike Republike Srbije, odlučeno je na internom sastanku Radne grupe za Poglavlje 20, koji je održan danas u prostorijama Evropskog pokreta u Srbiji.