Trinaesti broj biltena Radne grupe NKEU za Poglavlje 35

2. april 2019. godine

Izašao je trinaesti broj biltena Radne grupe NKEU za Poglavlje 35 – Ostala pitanja: Kosovo, u kome je predstavljen još jedan član Radne grupe – Komitet pravnika za ljudska prava (Yucom). Pročitajte autorski tekst Jovane Spremo “Integrisano pravosuđe i pristup pravdi građanima na Kosovu”. Pored toga, bilten sadrži vesti u vezi Poglavlja 35. Bilten možete preuzeti ovde.