Finansijske usluge

Temelj evropske integracije je dobro funkcionisanje unutrašnjeg tržišta EU, a dobrog funkcionisanja tržišta nema bez uređenih finansijskih usluga. Kada Srbija završi pregovore u ovoj oblasti i pristupi EU biće deo tržišta koje je finansijski stabilno, gde su zaštićeni potrošači, investitori i osiguranici.

Kada Srbija postane članica EU preduzetnici i građani će imati znatno bogatiju ponudu usluga banaka, osiguravajućih društava i dobrovoljnih penzijskih fondova. Naše finansijske institucije poštovaće pravila za dobijanje dozvole, rad i nadzor finansijskih institucija i regulisanih tržišta.  

Našim građanima pogodovaće i povećanje konkurencije u  ponudi banka i usluga nebankarskih finansijskih institucija.

Kada Srbija bude deo EU biće osigurana zaštita korisnika bankarskih i drugih finansijskih usluga.

Građani će biti blagovremeno i detaljno informisani o uslugama koje pružaju finansijske institucije, o zaključivanju ugovora o kreditu, osiguranju ili ulaganjima na tržištima kapitala. Biće obezbeđena sigurnost svih ušteđevina i depozita bilo koje vrste.

status poglavlja

Eksplanatorni skrining za Poglavlje 9 održan je 21. i 22. januara 2015. godine, a bilateralni skrining 17. marta 2015. godine. Izveštaj o skriningu je objavljen 1. aprila 2016. godine. Izveštaj o skriningu ne sadrži merila za otvaranje pregovora u ovom poglavlju. Na desetoj Međuvladinoj konferenciji u Briselu, održanoj 27. juna 2019. godine, doneta je odluka o otvaranju Pregovaračkog poglavlja 9.