Informaciono društvo i mediji

Sloboda je ključna garancija savremenog društva. Sloboda se izražava slobodom govora, izbora, slobodom misli i kretanja. Nema slobodnog društva bez slobode govora, izražavanja i nezavisnih medija.

Nezavisni mediji su pretpostavka i temelj svakog razvijenog političkog sistema, svakog zdravog i razvijenog društva, osnova demokratije, Sloboda izražavanja i nezavisni mediji su u Evropskoj uniji veoma razvijeni, dobro organizovani i normativno uređeni. Kada budemo deo EU i naši mediji će morati građanima da obezbede punu dostupnost informacija, nezavisnost medija i slobodu govora, a država će morati da stvori pravni okvir za nezavisnost medija i slobodu izražavanja.

Digitalizacija poslovanja i svakodnevnog života građana danas je, takođe, pretpostavka modernog društva. Neophodno je, i pre ulaska u EU, da stvorimo informacioni sistem i infrastrukturu koji će našim građanima, našem društvu, kada je digitalizacija u pitanju, obezbediti  jednakost sa građanima EU.

status poglavlja

Izveštaj o skriningu za Poglavlje 10 je sačinjen na osnovu eksplanatornog skrininga (održanog 22-23. maja 2014) i bilateralnog skrininga (održanog 10-11. jula 2014), a Srbiji je dostavljen tek u oktobru 2017. godine. Radna grupa Konventa za Poglavlje 10 se opravdano pita, zašto je izveštaj dostavljen posle pune tri godine? Da li je neko u Evropskoj uniji kočio proces usvajanja ovog izveštaja i zašto?

Radna grupa je razmatrala Izveštaj o skriningu na sednici održanoj 14. decembra 2017. godine. Podržala ga je i usvojila niz zaključaka u cilju njegovog sprovođenja.

U Izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije za period 2018-2019. godina konstatovano je da je Srbija umereno pripremljena u oblasti informacionog društva i medija i da je ostvaren izvestan napredak, ali da nekoliko važnih preporuka iz prethodnog izveštaja nije ostvareno. Prikaz nerealizovanih preporuka i stavovi Radne grupe o njima su predstavljeni narednim poglavljima.

Radna grupa Konventa za Poglavlje 10 prati izradu Nacrta pregovaračke pozicije za Poglavlje 10 i na sednici, održanoj 7. maja 2018. godine, razmatrala je i usvojila dopunjenu verziju Predloga pregovaračke pozicije za Poglavlje 10. Tekst Predloga pregovaračke pozicije je sada u fazi internog usaglašavanja sa službama u Evropskoj uniji i nakon toga će uslediti zvanični pregovori. Radna grupa očekuje dalje učešće u razmatranju pregovaračke pozicije i angažovanje na realizaciji naših zadataka koji iz nje proističu.

Iz iznetih činjenica, očigledna je sporost u pripremi i objavljivanju Izveštaja o napretku od strane Evropske komisije, kao i u pripremi Predloga pregovaračke pozicije sa naše strane. Radna grupa Konventa za Poglavlje 10 je na sednicama, u kontaktima sa domaćim nadležnim organima, predstavnicima EU i u medijima, izrazila nezadovoljstvo stanjem pregovora za Poglavlje 10 i tražila je dinamizaciju ovih aktivnosti.

Poglavlje 10, uprkos našim nastojanjima, nije otvoreno.