Oporezivanje

Cilj harmonizacije propisa u ovoj oblasti je obezbeđenje fer i pravičnog oporezivanja građana i privrede, eliminisanje fiskalne diskriminacije između poreskih obveznika iste ekonomske snage, borba protiv poreske evazije. Pored usklađivanja zakonodavnog okvira, tokom procesa pristupanja EU potrebno dodatno ojačati administrativne kapacitete pre svega PU ali i ostalih organa koji utvrđuju i vrše naplatu javnih prihoda.  

Obaveza usklađivanja zakonodavstva sa EU postoji u oblasti posrednih (indirektnih) poreza, i to poreza na dodatu vrednost (PDV) i akciza, koji su propisani posebnim Direktivama EU. Obe Direktive definišu predmet oporezivanja, momenat nastanka poreske obaveze, poreskog obveznika, načine i rokove plaćanja, oslobođenja, olakšice i refundacije. Takođe Direktive propisuju minimalne iznose, odnosno poreske stope, a svaka država članica ima potpunu slobodu da svojim nacionimalnim zakonima propiše veće iznose. Tako je Direktivom propisana minimalna standardna stopa PDV-a (15%) i minimalna snižena stopa (5%). Sa druge strane, Direktiva koja uređuje akcize propisuje minimalne iznose za tri velike grupe proizvoda, a to su energenti, duvanski proizvodi i alkoholna pića.  

Zakon o PDV-u i Zakon o akcizama u Republici Srbiji u velikoj meri su usaglašeni sa Direktivama EU, s tim što će u procesu pristupanja biti potrebne dodatne izmene.

Prepreku za otvaranje ovog PP čini postojeći način utvrđivanja akcize na jaka alkoholna pića, s obzirom da više opterećuje uvoznike od domaćih proizvođača jakih alkoholnih pića. Konkretno, iznos akcize razlikuje se zavisno od toga da li se radi o jakom alkoholnom piću koje se proizvodi od voća ili od žitarica, a trebalo bi da se utvrđuje prema procentu alkohola koji je u njemu sadržan. Detaljniji opis načina oporezivanja, nacionalnih propisa, neusklađenosti srpskog zakonodavstva sa EU Direktivama dat je u Knjizi preporuka, a ključne preporuke RG za PP 16 za 2020. godinu su:

  • eliminacija fiskalne diskriminacije kod akciza na jaka alkoholna pića, izmenama Zakona o akcizama
  • ubrzanje procesa Transformacije PU

Status poglavlja

Poglavlje 16 nije otvoreno jer prema oceni EK Srbija nije ispunila uslove vezane za izjednačavanje akciznog opterećenja jakih alkoholnih pića između domaćih proizvođača i uvoznika.

Rezultati skrininga za Poglavlje 16, objavljenih pre tri godine, pokazali su da Srbija u oblasti oporezivanja nije dovoljno spremna za pregovore, Evropska komisija preporučila je otvaranje poglavlja tek nakon usaglašavanja Zakona o akcizama sa Direktivom EU.

Pravila EU i Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju strogo zabranjuju fiskalnu diskriminaciju, a zakon u Srbiji favorizuje domaće proizvođače jakih alkoholnih pića koji plaćaju gotovo dva i po puta manju akcizu od uvoznika.