Pravo privrednih društava

Kada se završe pristupni pregovori i postanemo članica EU u oblasti prava privrednih društava se, između ostalog, stvaraju poslovni uslovi koji će domaćim privrednim subjektima omogućiti konkurentnost i jednak tretman na tržištu Evropske unije. Potvrđuje se dodatno pravna sigurnost, koja je neophodan preduslov za uspešno poslovanje i investicije.

U EU su uređena pravila o osnivanju, registraciji, obavljanju delatnosti, domaćem i prekograničnom spajanju i podeli privrednih društava.

Regulisana su pitanja računovodstva i revizije, što uključuje pravila o uspostavljanju sistema provere kvaliteta rada revizorske struke, efikasnog sistema javnog nadzora, kao i sistema objavljivanja godišnjih finansijskih izveštaja. Poštovaćemo pravila za odobravanje, profesionalni integritet i nezavisnost revizora imenovanih na osnovu zakona.

Pravila predstavljanja godišnjih i konsolidovanih finansijskih izveštaja biće pojednostavljena za mala i srednja preduezeća.

Primenjivaćemo međunarodne računovodstvene standarde (IAS – International Accounting Standards) koji su obavezni za određena tela od javnog značaja.

status poglavlja

U ovom poglavlju Srbija je dobila poziv za podnošenje pregovaračke pozicije bez merila za otvaranje. Poglavlje je otvoreno.