Slobodno kretanje kapitala

Sloboda je ključna garancija savremenog društva. Sloboda se izražava slobodom govora, izbora, slobodom misli i kretanja. Sloboda kretanja kapitala, uz slobodu kretanja ljudi, usluga i roba je jedna od osnovnih sloboda na kojima se zasniva Evropska unija.

Ovo poglavlje se odnosi na usklađivanje propisa iz oblasti kretanja kapitala, tekućih plaćanja i na borbu protiv pranja novca i finansiranje terorizma. Države članice imaju obavezu da, uz određene izuzetke, uklone sva ograničenja kretanja kapitala unutar EU, ali i između država članica i ostalih država.

Kada Srbija završi pregovore u ovoj oblasti i pristupi EU prekogranična plaćanja biće laka, efikasna i sigurna kao i unutar država članica. Građane Srbije će prekogranično plaćanje u evrima koštati isto kao i plaćanje u evrima u našoj državi.

Kada Srbija postane članica EU sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma biće još efikasnije i pod strogim nadzorom nadležnih EU institucija. Biće identifikovani svi klijenti i prijavljene sve velike gotovinske transakcije i promet predmeta visoke vrednosti.

status poglavlja

Eksplanatorni skrining za Poglavlje 4 održan je 13. oktobra 2014. godine, a bilateralni skrining 15. decembra 2014. godine. Izveštaj o skriningu je objavljen 11. januara 2016. godine.

Izveštaj o skriningu ne sadrži merila za otvaranje pregovora u ovom poglavlju.

Poglavlje 4 je otvoreno 10. decembra 2019. godine.