Slobodno kretanje robe

Sloboda je ključna garancija savremenog društva. Sloboda se izražava slobodom govora, izbora, slobodom misli i kretanja. Sloboda kretanja robe, uz slobodu kretanja ljudi, usluga i kapitala je jedna od osnovnih sloboda na kojima se zasniva Evropska unija.

Kada Srbija završi pregovore u ovoj oblasti i pristupi EU srpski proizvodi će se bez ikakvog ograničenja i mnogo jeftinije nego sada kretati evropskim tržištem. Naši preduzetnici neće morati kao sada da plaćaju dva testiranja svojih proizvoda što dodatno opterećuje plasman na tržište EU i zahteva više i vremena i novca.

Potrošači i zdravlje građana Srbije biće bezbedniji jer će proizvodi biti kontrolisani po evropskim standardima. Domaćim potrošačima biće dostupne sve informacije o svakom proizvodu.

Završetkom pregovora u ovoj oblasti biće obezbeđena potpuna usklađenost domaćih propisa sa evropskim zakonodavstvom. Danom pristupanja EU Srbija postaje deo unutrašnjeg tržišta EU na kojem važe jednaka pravila za sve proizvode država članica.

Status poglavlja

Evropska komisija je još 13. marta 2015. godine objavila Izveštaj o skriningu o spremnosti Srbije da otpočne pregovore u Poglavlju 1. Izveštaj o skriningu sadrži dva merila za otvaranje pregovora u ovom poglavlju:

• Akcioni plan za usaglašavanje sa čl. 34-36 UFEU (Ugovora o finansiranju EU), sa vremenskim okvirom za analitički pregled domaćeg zakonodavstva i administrativnih praksi, za uvođenje klauzule o uzajamnom priznavanju, kao i za neophodne dalje izmene ili dopune;

• Strategija i akcioni plan sa vremenskim okvirima za sprovođenje evropskog zakonodavstva u okviru ovog poglavlja, koji sadrže planove za sprovođenje vertikalnog (stari i novi pristup) i horizontalnog zakonodavstva i planove za relevantne horizontalne institucije (standardizacija, akreditacija, metrologija i nadzor tržišta). Oni treba da utvrde kako i do kada će Srbija da ukloni prepreke u trgovini proizvodima obuhvaćenim ovim poglavljem, naročito dodatne granične i ostale kontrole i da definišu jasne nadležnosti za uvođenje, delotvorno sprovođenje zakonodavnih mera i za obezbeđivanje neophodnih administrativnih kapaciteta.

Nakon objavljivanja izveštaja o skriningu, usledila je priprema akata koji su definisani kao merila za otvaranje poglavlja, ali do ovog momenta merila i dalje nisu ispunjena. Nacrti dokumenata su izrađeni i u toku su konsultacije sa Evropskom komisijom povodom pojedinih otvorenih pitanja.