Statistika

Pravne tekovine EU u oblasti statistike se, gotovo isključivo, sastoje od zakonodavstva koje ima neposrednu primenu u državama članicama, kao što su uredbe Evropskog parlamenta i Saveta i odluke i uredbe Evropske komisije.

Pravne tekovine EU koje uređuju pitanje statistike sadrže i širok spektar metodoloških priručnika i uputstava u raznim statističkim domenima, kao što su poljoprivreda, ekonomska i monetarna politika, demografske i socijalne statistike i istraživanja.

Međunarodni sporazumi ili međunarodni standardi, kao i kodeks prakse u statistici, obezbeđuju dalju osnovu za statističku proizvodnju. Preduslov za kvalitetno funkcionisanje društva je solidna baza pouzdanih i objektivnih statističkih podataka, koja pruža potrebne informacije sa ciljem definisanja odluka na nivou Evropske unije, država članica, na lokalnom nivou, kao i u poslovnom sektoru. Istovremeno, pouzdana statistika je od izuzetnog značaja za javnost i medije radi što kvalitetnije procene stanja u društvu i državi. Iz ovih razloga zvanična statistika je jedna od osnova funkcionisanja EU.

Pored značaja zvanične statistike EU, neosporan je i značaj statistika država članica, imajući u vidu da evropsku statistiku na državnom nivou izrađuju nacionalni statistički zavodi, a na nivou Evropske unije to čini Statistički zavod Evropske unije – Evrostat. Najznačajnija uloga Evrostata je u obradi i objavljivanju uporedivih statističkih podataka na evropskom nivou. Evrostat nastoji da dođe do zajedničkog statističkog „jezika“, koji obuhvata koncepte, metode, strukture i tehničke standarde. Evrostat ne prikuplja podatke, već to čine države članice kroz rad svojih statističkih zavoda, koji proveravaju i analiziraju nacionalne podatke koje dostavljaju Evrostatu. Uloga Evrostata je da konsoliduje podatke i obezbedi da budu uporedivi, koristeći harmonizovanu metodologiju.

Status poglavlja

Pregovori o pristupanju u okviru ovog poglavlja imaju za cilj unapređenje nacionalnog statističkog sistema i njegovo usklađivanje sa sistemom Evropske unije. Na ovaj način ide se u susret poboljšanju kvaliteta, dostupnosti i uporedivosti statističkih podataka, što dovodi do unapređenja svih standarda na kojima se zasniva zvanična statistika. Skrining je započet u maju a završen u novembru 2014. godine. Komisija još uvek nije uputila Savetu na raspravu Izveštaj sa skrininga za ovo poglavlje.