Zaštita potrošača i zaštita zdravlja

Kada budemo u EU u Republici Srbiji će biti omogućen veći stepen bezbednosti proizvoda, a time i bolja zaštita potrošača, kao i opšte poboljšanje kvaliteta života što će značajno smanjiti troškove lečenja povreda i bolesti uzrokovanih korišćenjem nebezbednih proizvoda.

Kao članica EU bićemo u sistemu za brzu razmenu upozorenja i informacija o opasnim i nebezbednim proizvodima. Biće sprečavana prodaja i povlačeni sa tržišta proizvodi koji predstavljaju rizik za zdravlje i bezbednost potrošača. Roba povučena sa tržišta drugih članica EU neće moći da se pojavi u našoj državi.

U EU ćemo imati nezavisan i delotvoran nadzor nad tržištem i sprovođenje propisa. Udruženja potrošača biće tretirana sa punim poštovanjem.

Zajednička politika zaštite zdravlja ostvaruje se kroz promociju zdravlja i nadzor nad ostvarivanjem ciljeva zdravstvene politike. Primera radi,  primenom visokih standarda EU, Srbija će moći da garantuje obavljanje transplantacijskih usluga u skladu sa najsavremenijim tehnološkim i medicinskim dostignućima.

U pogledu javnog zdravlja imaćemo odgovarajući kapacitet, sa ciljem pravilne primene i kontrole sprovođenja zdravstvenog zakonodavstva EU, posebno u oblasti krvi, tkiva i ćelija.

status poglavlja

Eksplanatorni skrining za Poglavlje 28 održan je 4-5. decembra 2014. godine, a bilateralni skrining 3-4. februara 2015. godine. U junu 2016. godine je usvojen Izveštaj o skriningu, koji daje opštu ocenu zadovoljavajućeg nivoa usklađenosti sa pravnim tekovinama u oblasti zaštite potrošača i zdravlja. Izveštaj ne sadrži merila za otvaranje pregovora u ovom poglavlju.

Prvi nacrt Pregovaračke pozicije Srbije za ovo poglavlje je dostavljen Evropskoj komisiji krajem 2017. godine, nakon čega su usledili komentari od strane Komisije. Prvi sažetak Pregovaračke pozicije, dostavljen Radnoj grupi Konventa u oktobru 2017. godine, prosleđen je svim njenim članicama i bio je predmet razmatranja na sednici održanoj 9. novembra 2017. godine. Međutim, Pregovaračka pozicija za ovo poglavlje do ovog momenta nije finalizovana, nakon više iteracija razmatranja.