Životna sredina i klimatske promene

U EU građani Srbije živeće u sistemu koji promoviše održivi razvoj i čuva životnu sredinu za sadašnje i buduće generacije. Živećemo u zajednici koja se bori protiv klimatskih promena, udisaćemo čist vazduh,  imaćemo sanitarne deponije, upravljaćemo otpadom na pravi način, čuvati naše vode i sprečavati sve vrste zagađenja.

Očuvanje životne sredine garantuje bolje zdravlje stanovništva, očuvanje prirodnih resursa, uspešniju, konkurentniju privredu i bolji kvalitet života. Očuvanje životne sredine obezbeđuje kvalitetniji razvoj svih oblasti društva.

Kada budemo članica EU delovaćemo preventivno, pre nego što zagađenje nastane. Kad god bude moguće troškove zaštite životne sredine snosiće oni koji ugrožavaju životnu sredinu, a ne društvo u celini.  

U borbi protiv klimatskih promena EU do 2030. godine ima tri ključna cilja: smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte za najmanje 40%; povećanje udela obnovljive energije u ukupnim izvorima energije za najmanje 27% i povećanje energetske efikasnosti za najmanje 27%.

status poglavlja

Pregovarački proces u oblasti zaštite životne sredine i klimatskih promena počeo je septembra 2014. godine, kada je održan eksplanatorni skrining, dok je bilateralni skrining održan u novembru iste godine.

Vlada RS je, septembra 2015. godine usvojila, takozvani, Post skrining dokument  (do sada ga nije imala nijedna država), te tako nije dobila merila za otvaranje ovog poglavlja, zahvaljujući novom pristupu i izradi Akcionog plana, po zahtevima Evropske komisije. Izveštaj o skriningu je objavljen 8. juna 2016. godine, na engleskom jeziku. Pregovaračka grupa za Poglavlje 27 ima svoju veb stranicu  na kojoj se nalaze relevantna dokumenta vezana za ovo poglavlje.

Nacrt pregovaračke pozicije za Poglavlje 27 (ima oko 190 stranica) je, 5. juna 2018. godine, dostavljen na neformalne konsultacije Evropskoj komisiji, nakon čega je Evropska komisija poslala svoje komentare. Nakon toga, pripremljen je i drugi Nacrt pregovaračke pozicije koji je dostavljen Evropskoj komisiji na ponovne konsultacije 28. decembra 2018. godine. Ovaj Nacrt je predstavljen javnosti samo u vidu javnih prezentacija pojedinih specifičnih planova implementacije (ali bez rokova za punu implementaciju direktiva koje će zahtevati prelazne rokove) koji čine osnovu za Pregovaračku poziciju.

21. januara 2020. godine, na sednici Vlade Republike Srbije, usvojena je Pregovaračka pozicija za Poglavlje 27 – Životna sredina i klimatske promene čime su ostvareni uslovi da ona bude poslata Evropskoj komisiji. Pregovaračka pozicija za Poglavlje 27 je veoma kompleksan dokument u čijoj izradi je učestvovalo 28 institucija i državnih organa Republike Srbije. Osim teksta, Pregovaračka pozicija sadrži ukupno 14 aneksa, što iznosi ukupno 1650 stranica teksta.