Carinska unija

Kada završimo proces pristupanja i postanemo članica EU srpski državljani će moći da kupe robu u bilo kojoj državi članici EU i da je, bez ikakvih carinskih dažbina, dopreme u Srbiju. Srbija će nakon pristupanja, kao i sve države članice EU, primenjivati istu carinsku stopu na robu koja se uvozi iz zemalja koje nisu članice EU.

Kada budemo deo unije naši carinici će raditi po visokim profesionalnim standardima koji važe u EU. Bićemo deo Zajedničke trgovinske politike i zajedničkog poljoprivrednog tržišta uz efikasnu koordinaciju ekonomskih i monetarnih politike među državama članicama. Sve to bez carinske unije ne bi bilo moguće.

Pojam carinska unija podrazumeva prostor na kome ne postoje unutrašnje prepreke kretanju robe, a na robu koja ulazi iz trećih zemalja primenjuju se zajednička pravila, carine i kvote.

INSTITUT EKONOMSKIH NAUKA (IEN)

Institut ekonomskih nauka – IEN je neprofitna naučnoistraživačka institucija u vlasništvu Republike Srbije koja se već 54 godina uspešno bavi istraživanja i analizama iz različitih oblasti ekonomskih nauka.

Područje delatnosti IEN je veoma široko, počev od izrade makroekonomskih studija, projekcija i predvidjanja, preko analiza međunarodnih ekonomskih odnosa, stanja svetske privrede i međunarodne trgovine, izrade studija i strategija privrednog, regionalnog i održivog razvoja, sektorskih ekonomskih politika do velikog broja projekata za potrebe privrednih subjekata u gotovo svim privrednim oblastima.

Takođe, značajna delatnost IEN se odnosi na pružanje seta vrhunskih usluga iz domena konsaltinga, inoviranja znanja, kontinuelni trening i obrazovanje u oblastima savremene poslovne ekonomije, menadžmenta, marketinga, preduzetništva, finansija i drugih oblasti. Preko svoje “ćerke” Beogradske bankarske akademije (BBA) – Fakulteta za bankarstvo, osiguranje i finansije IEN daje pun doprinos edukaciji ljudskih resursa po najvišim akademskim i profesionalnim resursima.

koordinator radne grupe

Radnom grupom rukovodi Prof. dr Marko Malović (1975) diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu 1997, magistrirao 2001. a doktorirao 2004. tezom iz oblasti međunarodnih finansija. Docent je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Radi na Institutu ekonomskih nauka, Beograd, Srbija, kao glavni koordinator časopisa MAP (Makroekonomske analize i prognoze, 9 poslednjih brojeva) i naučni istraživač. Na UDG Fakultet za međunarodnu ekonomiju, finansije i poslovanje – Vanredni profesor (od 2010.), Podgorica, CG – predaje međunarodnu ekonomiju, a na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu, FPE vanredni je profesor na Fakultetu poslovne ekonomije (od 2010.). U Bijeljini, RS, Bosna i Hercegovina, nastavnik je monetarne i međunarodne ekonomije na dodiplomskim studijama i evropskih ekonomskih integracija za postdiplomce. Bio je gostujući profesor na London School of Economics, Velika Britanija. Angažovan je na predmetima: Međunarodna ekonomija, Ekonomika EU, Međunarodno bankarstvo (na postdiplomskim studijama).  Govori engleski, nemački, grčki i ima osnovno znanje japanskog jezika.

članovi i članice radne grupe

Aleksandar Zdravković – Institut ekonomskih nauka, Aleksandra Urošev – Centar za visoke ekonomske studije, Boško Živković – BU, Dragan Filimonović MSc – Institut ekonomskih nauka, Dragana Gnjatović – KU, Goran Nikolić – IzES, Isidora Ljumović, EI, Ivan Marković – NU, Ivan Nikolić – EI, Jelena Minović – Institut ekonomskih nauka, Ljudmila Bjelić – Unicredit banka, Mališa Đukić – UU, Milojko Arsić – BU, Nikša Vušurović – Unicredit banka, Saša Ranđelović – BU, Slađana Sredojević – Udruženje banaka Srbije, Spasoje Tuševljak – UIS, Srđan Marinković – NU, Svetlana Popović – BU, Vesna Aleksić – Institut ekonomskih nauka, Živojin Misić – Expobank CZ, Zoran Grubišić – UU