Finansijska kontrola

Kada postanemo članica EU novac građana Srbije moraće da se troši namenski. Kontrola trošenja naših para biće po standardima EU, dakle, stroga i na državnom i na lokalnom nivou. Tako će naša javna sredstva biti odgovorno korišćena. Svi koji upravljaju budžetom moraće to da čine u interesu i za korist građana Srbije. Isto tako odgovorno moraće da koriste i finansijska sredstva EU.

U EU će kontrola prikupljanja i trošenja budžetskih sredstava biti daleko jača nego što je sada u našoj državi. Vrhovna državna revizorska institucija biće i funkcionalno i operativno nezavisna.

Biće obezbeđeni kapaciteti koji će se baviti pitanjima suzbijanja nepravilnosti i prevara u korišćenju finansijskih sredstava EU i borbom protiv krivotvorenja novčanica i kovanica evra.

Konvent od osnivanja svake godine objavljuje Knjigu preporuka u kojoj Vladi Srbije, Evropskoj uniji, ali i civilnom društvu predlaže  mere za poboljšanje i ubrzavanje procesa pristupanja EU. Konkretne mere koje predlažemo usmerene  su na unapređenje i poboljšanje svih oblasti života u našem društvu, a sve su obuhvaćene pregovorima o pristupanju Srbije EU.

Konvent će uporno, jer je to u interesu naših građana i privrede,  nastaviti da ponavlja preporuke ne obazirući se na to što Vlada i EU pa čak i nevladine organizacije neke od preporuka ne prihvataju ili odlažu primenu. Konvent će nastaviti da obaveštava javnost o svim preporukama, naročito da insistira na onima koje nisu prihvaćene i podseća kakve to posledice proizvodi po razvoj našeg društva i proces pristupanja EU.

preporuke radne grupe za poglavlje 32 za 2019. godinu

Sve preporuke koje iz prethodnog izveštajnog perioda nisu sprovedene ostaju važeće. Preporuke iz prethodnog izveštajnog porioda možete pogledati u Knjizi preporuka za 2019. godinu OVDE

Uz njih, preporuke za naredni izveštajni period su:

  • Da Ministarstvo finansija u okviru svoje internet stranice obrazuje posebnu sekciju u kojoj će se nalaziti relevantne informacije o statusu Poglavlja 32, uključujući i vesti o dešavanjima na sastancima radne grupe, napretku u ostvarivanju preporuka Evropske komisije, Nacionalnog konventa o EU i slično.
  • Da Ministarstvo finansija na redovnom, godišnjem, nivou objavljuje plan i izvršenje konsolidovanog budžeta opšte države, prema ekonomskoj i funkcionalnoj klasifikaciji, u mašinski čitljivom formatu
  • Da Ministarstvo finansija unapredi Građanski budžet tako što će ga učiniti interaktivnim i što će unaprediti način saopštavanja metodologije, učinivši ga konzistentnijim, pogotovo u domenu različitih nivoa vlasti.
  • Da Republički sekretarijat za javne politike, u saradnji sa drugim nadležnim organima državne uprave, hitno započne sa procesom pripreme Plana razvoja, čije usvajanje bi omogućilo i finansijsku kontrolu svrsishodnosti trošenja javnih sredstava.
  • Da Ministarstvo finansija i Ministarstvo državne uprave, u saradnji sa drugim nadležnim organima državne uprave, naprave iskorak u domenu Reforme javne uprave koji će biti uočen od strane Evropske komisije, a koji se tiče rešavanja spornog pitanja nedostatka upravljačke odgovornosti i decentralizacije donošenja odluka.

CENTAR ZA VISOKE EKONOMSKE STUDIJE (CEVES)

CEVES je nezavisna istraživačko-razvojna organizacija posvećena održivom društveno-ekonomskom razvoju Srbije i Zapadnog Balkana, zasnovanog na preduzetništvu, solidarnosti i građanskoj inicijativi. CEVES je 2004. godine osnovala grupa vodećih srpskih ekonomista, na čelu sa Kori Udovički. Od tada, CEVES je postavio nove standarde u makroekonomskoj i analizi politika sa publikacijom “Kvartalni monitor ekonomskih trendova i politika u Srbiji”, i zajedno sa Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Beogradu, osnovao Fondaciju za razvoj ekonomske nauke (FREN). FREN je danas jedna od vodećih naučnih institucija u Srbiji za oblast makroekonomije, društvene uključenosti i tržišta rada. CEVES je u međuvremenu preusmerio pažnju na pitanja ubrzavanja privrednog razvoja i njegove održivosti — kako ekološke, tako i socijalne. CEVES je napravio prodoran i sistematičan „snimak“ srpske privrede, radi na sličnom „rendgenskom“ snimku države kao pružaoca javnih usluga, i priprema se za snimanje regionalne ekonomske strukture i odnosa lokalnih i centralne vlasti. CEVES se zalaže za nacionalizaciju i ostvarivanje ciljeva održivog razvoja u Srbiji, kao naročito pogodnog okvira za usmeravanje razvoja društva; kao i za širenje i otelotvorenje evropskih vrednosti.

koordinator radne grupe

Radnom grupom rukovodi Nemanja Šormaz direktor je Centra za visoke ekonomske studije (CEVES) - nezavisnog istraživačkog tima posvećenog održivom društveno-ekonomskom razvoju Srbije. Tokom sedam godina u CEVES-u, Nemanja je bio aktivno angažovan na razvoju, vođenju i koordinaciji projekata istraživanja i zagovaranja u oblastima razvoja privatnog sektora, ciljeva održivog razvoja i ekonomskog upravljanja, podržani od kreatora politike, međunarodnih finansijskih institucija (SB, MMF), i donatorska zajednica (USAID, GIZ, SDC, itd.). Specifičnu ekspertizu Nemanje i CEVES-a odlikuju visokokvalitetne i detaljne analize podataka, praćene po meri i namenski osmišljenim preporukama i rešenjima.

Tokom svoje karijere služio je kao specijalni savetnik ministra za javnu upravu i lokalnu samoupravu i potpredsednika Vlade Srbije. Bio je angažovan u procesu određivanja prava opšte vlade Srbije, sa ciljem da doprinese većoj odgovornosti i efikasnosti javnih institucija. Pored toga, bio je i šef analitike u procesu stvaranja i usvajanja novog zakona o zaradama, gde je uspostavio platni spisak i sproveo analizu procene fiskalnog uticaja. Nemanja ima značajno iskustvo u konsultantskim poslovima u vezi sa upravljanjem javnim finansijama, jer su ga kao konsultanta na gore pomenutu temu angažovali UNDP, Svetska banka, Fiskalni savet i Ministarstvo finansija. Nemanja trenutno vodi i koordinira radom radne grupe za poglavlje 32 - Finansijska kontrola u Nacionalnoj konvenciji o Evropskoj uniji (NCEU). Nemanja je diplomirao ekonomiju.

Članovi i članice radne grupe

Marija  Mijatović - Udruženje  Centar Đorđe Vajfert, Vladan  Malešev - Profesionalna  mreža za održivi razvoj, Zdenka  Kovačević - Sretenje  Požega, Dragomir Pop-Mitić - Užički  centar za ljudska prava i demokratiju, Jelena  Kostić - Institut  za uporedno pravo, Katarina  Đokić - Beogradski  centar za bezbednosnu politiku, Miloš Đinđić - Centar  za evropske politike - CEP, Dane  Pribić - Centar  za razvoj demokratskog društva Europolis, Zoran  Pendić - Savez  inženjera i tehničara Srbije - SITS, Društvo  protiv korupcije, Dejan  Petković - Socijalna  pravda, Jasna  Filipović - Centar  za primenjene evropske studije - CPES, Danijel  Dašić - Nacionalna  Koalicija za decentralizaciju, Jozefina  Beke Trivunac - Udruženje  internih revizora Srbije, Dragan  Dobrašinović - Toplički  centar  za demokratiju I ljudska prava, Dejan Mladenović - Savez  računovođa i revizora Srbije.