Pravo privrednih društava

Kada se završe pristupni pregovori i postanemo članica EU u oblasti prava privrednih društava se, između ostalog, stvaraju poslovni uslovi koji će domaćim privrednim subjektima omogućiti konkurentnost i jednak tretman na tržištu Evropske unije. Potvrđuje se dodatno pravna sigurnost, koja je neophodan preduslov za uspešno poslovanje i investicije.

U EU su uređena pravila o osnivanju, registraciji, obavljanju delatnosti, domaćem i prekograničnom spajanju i podeli privrednih društava.

Regulisana su pitanja računovodstva i revizije, što uključuje pravila o uspostavljanju sistema provere kvaliteta rada revizorske struke, efikasnog sistema javnog nadzora, kao i sistema objavljivanja godišnjih finansijskih izveštaja. Poštovaćemo pravila za odobravanje, profesionalni integritet i nezavisnost revizora imenovanih na osnovu zakona.

Pravila predstavljanja godišnjih i konsolidovanih finansijskih izveštaja biće pojednostavljena za mala i srednja preduezeća.

Primenjivaćemo međunarodne računovodstvene standarde (IAS – International Accounting Standards) koji su obavezni za određena tela od javnog značaja.

PRAVNI FAKULTET UNION

Pravni fakultet Univerziteta Union je akreditovana visokoškolska ustanova osnovana 2001. godine. Početni naziv „Fakultet za poslovno pravo“ ukazuje na posebnu pažnju usmerenu na pravne nauke sa aspekta poslovanja, uključujući više disciplina i sa znatno većim fondom časova ovog usmerenja nego što je uobičajeno na pravnim fakultetima. Nakon četiri godine, Fakultet je 2005. godine promenio naziv u Pravni fakultet i pristupio Univerzitetu Union u Beogradu. Važna oblast delanja Pravnog fakulteta je i proučavanje izgradnje i unapređenja pravnog sistema Republike Srbije i upoznavanje odgovarajućih institucija u inostranstvu sa zakonodavstvom, pravnom naukom i praksom u Republici Srbiji.

koordinator radne grupe

Radnom grupom rukovodi Prof. dr Zlatko Stefanović, dekan Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu. Rođen je 1958. godine u Zaječaru, a 1982. godine diplomirao je na Pravnom fakultetu u Nišu. Naučni stepen doktora pravnih nauka stekao je 1996. godine. Učestvuje u izvođenju nastave, između ostalog, na predmetu „Pravo Evropske unije“ na Pravnom fakultetu Univerziteta Union. Autor je brojnih udžbenika i monografija, kao i radova  objavljenih u međunarodnim i domaćim časopisima, uz poseban istraživački interes za proces implementacije evropskih standarda u pravni sistem Srbije.

članovi i članice radne grupe

Advokatska kancelarija Petrović-Đorđević, Bojan Stanivuk – bez afilijacije, Jelena Lepetić – Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Katarina Jovičić – bez afilijacije, Marija Đorđević – bez afilijacije, Marko Vujović – bez afilijacije, Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Sanja Sarić – CRHoV, Sonja Bunčić – bez afilijacije, Sonja Subašić – bez afilijacije, Ujedinjeni akcionari Tehnohemije