Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata

EVROPSKI POKRET U SRBIJI (EPuS)

Evropski pokret u Srbiji (EPuS) osnovan je 1992. godine kao nevladino, nepartijsko i neprofitno, samostalno i dobrovoljno udruženje građana Srbije. EPuS je nezavisna ustanova demokratskog javnog mnjenja koja okuplja građane i građanke koji se zalažu za demokratsku, modernu i evropsku Srbiju i otvoreno i inkluzivno društvo integrisano u evropske tokove.

Od 1993. godine, Evropski pokret u Srbiji je punopravni član Međunarodnog evropskog pokreta koji se ubraja u međunarodne nevladine organizacije sa dugom tradicijom i značajnim idejnim uticajem na političke činioce u evropskim državama. EPuS ima 650 individualnih i 12 kolektivnih članova, i osnivač je i član Mreže Evropskog pokreta u Srbiji koja okuplja 15 organizacija.rukovodilac radne grupe

koordinator radne grupe

Radnom grupom rukovodi Andrija Pejović. Gospodin Pejović ima preko 18 godina profesionalnog iskustva, a 15 godina u procesu evropskih integracija, programiranjem i upravljanjem EU fondovima. Od 2004. do 2007. Andrija je bio savetnik za politiku u Kancelariji za evropske integracije Vlade Srbije, uključen u izgradnju kapaciteta srpske administracije u procesu uspostavljanja decentralizovanog sistema za sprovođenje za upravljanje fondovima EU; upravljanje projektima koji se finansiraju spolja; programiranje projekata CARDS 2006 i IPA 2007; Nacionalna kontakt tačka za Tvining-institucionalni program izgradnje; i, rukovodilac projekta projekta koji ima za cilj da podrži proces integracije u EU u Vladi Srbije, finansiran od strane holandske vlade i realizovan od strane UNDP-a. Od 2009. do 2011. godine bio je ekspert za javne finansije u okviru „Projekta za pripremu i tehničku pomoć za jačanje administrativnog kapaciteta“ (PPF2), podržavajući pripremu Strateškog okvira koherencije i operativnih programa za IPA III i IV.

Andrija ima iskustvo stečeno na projektima "Projekat za pripremu projekata u Srbiji PPF5 i PPF7" koji podržavaju srpsku kancelariju za integraciju u EU u pripremi višegodišnjih nacionalnih planskih dokumenata, odnosno dokumenata za procenu potreba za međunarodnom pomoći za period 2014-2017 i 2019-2025. Andrija ima iskustva u programiranju pomoći EU u dve finansijske perspektive EU 2007-2013 i 2014-2020. Andrija je radio na pripremi Akcionog plana kao početnog merila pregovora za Poglavlje 22 - Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata.Kopredsedava Radnom grupom za pregovore o pristupanju Poglavlje 22 - Regionalni razvoj i koordinacija strukturnih instrumenata i pregovaračko Poglavlje 33 - Finansijske i budžetske odredbe, u okviru Nacionalne konventa o EU Republike Srbije. Andrija je iskusni predavač o EU PCM metodologiji, sa preko 80 seminara u raznim institucijama Srbije i šireg regiona.