Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata

EVROPSKI POKRET U SRBIJI (EPuS)

Evropski pokret u Srbiji (EPuS) osnovan je 1992. godine kao nevladino, nepartijsko i neprofitno, samostalno i dobrovoljno udruženje građana Srbije. EPuS je nezavisna ustanova demokratskog javnog mnjenja koja okuplja građane i građanke koji se zalažu za demokratsku, modernu i evropsku Srbiju i otvoreno i inkluzivno društvo integrisano u evropske tokove.

Od 1993. godine, Evropski pokret u Srbiji je punopravni član Međunarodnog evropskog pokreta koji se ubraja u međunarodne nevladine organizacije sa dugom tradicijom i značajnim idejnim uticajem na političke činioce u evropskim državama. EPuS ima 650 individualnih i 12 kolektivnih članova, i osnivač je i član Mreže Evropskog pokreta u Srbiji koja okuplja 15 organizacija.rukovodilac radne grupe

koordinatorka radne grupe

Gordana Lazarević  je dugi niz godina zauzimala ključne pozicije u javnim službama. U periodu 2000-2010 bila je pomoćnik ministra koji je rukovodio planiranjem, pripremom i sprovođenjem projekata bilateralne razvojne pomoći i pomoći Evropske unije. Njene obaveze obuhvatale su koordinaciju rada ministarstava i drugih državnih institucija u pripremi programa i projekata koje će finansirati iz sredstava inostrane pomoći, pripremanje višegodišnjih planskih dokumenta, kao što su potrebe Republike Srbije za donatorskom pomoći, rad na ekonomskim i finansijskim propisima, upravljanje dugovanjima, kao i saradnju sa međunarodnim finansijskim organizacijama (Međunarodnim monetarnim fondom, Međunarodnom bankom za rekonstrukciju i razvoj, Evropskom investicionom bankom) i Evropskom unijom. Bila je nacionalni koordinator preko-graničnih programa u Srbiji (CBC programi). Sarađivala je sa Evropskim pokretom u Srbiji (EPuS) u radu prvog Nacionalnog konventa.

Danas radi kao individualni konsultant na različitim poslovima u zemlji i inostranstvu (istraživanja, razvoj državne uprave, evaluacija projekata, finansijsko i poslovno savetovanje, organizaciona i savetodavna podrška organizacijama civilnog društva, različite obuke). Sarađuje sa EC, SDC, SIDA, GIZ, ADA, UNOPS, različitim državnim institucijama i drugim organizacijama. Više puta je bila mentorka u programu Podeli svoje znanje čiji je cilj da uspešne i stručne liderke iz različitih profesija podele svoja znanja i iskustva sa mladim ženama sličnih interesovanja i tako doprinesu stvaranju prilika za unapređenje karijera mladih žena i promena u pogledu na karijeru i napredovanje mladih žena.

Objavljivala je članke i komentare u stručnim časopisima, prevode, priloge za studije i sarađivala sa EPUS-om u pripremi različitih publikacija koje se odnose na planiranje korišćenja i sprovođenja fondova EU, u časopisima Ekonomist magazin i Ekonomska politika.

Dobitnica je nagrade Evropskog pokreta u Srbiji za najveći individualni doprinos evropskim integracijama - Evropljanin 2005.

Volonter je u organizaciji Živimo zajedno koja zapošljava i vodi brigu o osobama sa invaliditetom.

Članovi i članice radne grupe

Ibarski Kolašin, Vladan Jeremić - RARIS, Milan Stefanović - Protecta, Sena Marić - CEP,

Stanka Parać - Centar lokalne demokratije, Mihajlo Gajić - LIBEK, Lokalna kuća, Ljubica Mesaroš - PANONREG, Ana Ilić - NALED.