Zaštita potrošača i zdravlja

Kada budemo u EU u Republici Srbiji će biti omogućen veći stepen bezbednosti proizvoda, a time i bolja zaštita potrošača, kao i opšte poboljšanje kvaliteta života što će značajno smanjiti troškove lečenja povreda i bolesti uzrokovanih korišćenjem nebezbednih proizvoda.

Kao članica EU bićemo u sistemu za brzu razmenu upozorenja i informacija o opasnim i nebezbednim proizvodima. Biće sprečavana prodaja i povlačeni sa tržišta proizvodi koji predstavljaju rizik za zdravlje i bezbednost potrošača. Roba povučena sa tržišta drugih članica EU neće moći da se pojavi u našoj državi.

U EU ćemo imati nezavisan i delotvoran nadzor nad tržištem i sprovođenje propisa. Udruženja potrošača biće tretirana sa punim poštovanjem.

Zajednička politika zaštite zdravlja ostvaruje se kroz promociju zdravlja i nadzor nad ostvarivanjem ciljeva zdravstvene politike. Primera radi,  primenom visokih standarda EU, Srbija će moći da garantuje obavljanje transplantacijskih usluga u skladu sa najsavremenijim tehnološkim i medicinskim dostignućima.

U pogledu javnog zdravlja imaćemo odgovarajući kapacitet, sa ciljem pravilne primene i kontrole sprovođenja zdravstvenog zakonodavstva EU, posebno u oblasti krvi, tkiva i ćelija.

preporuke radne grupe za poglavlje 28 za 2019. godinu

Konvent od osnivanja svake godine objavljuje Knjigu preporuka u kojoj Vladi Srbije, Evropskoj uniji, ali i civilnom društvu predlaže mere za poboljšanje i ubrzavanje procesa pristupanja EU. Konkretne mere koje predlažemo usmerene su na unapređenje i poboljšanje svih oblasti života u našem društvu, a sve su obuhvaćene pregovorima o pristupanju Srbije EU.

Konvent će uporno, jer je to u interesu naših građana i privrede,  nastaviti da ponavlja preporuke ne obazirući se na to što Vlada i EU pa čak i nevladine organizacije neke od preporuka ne prihvataju ili odlažu primenu. Konvent će nastaviti da obaveštava javnost o svim preporukama, naročito da insistira na onima koje  nisu prihvaćene i podseća kakve to posledice proizvodi po razvoj našeg društva i proces pristupanja EU.

Vladi Republike Srbije, Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija i Ministarstvu zdravlja

  • Neophodna je hitna finalizacija Pregovaračke pozicije, uključujući deo koji se odnosi na kontrolu duvana, kako bi najzad ostvarili uslovi za otvaranje ovog pregovaračkog poglavlja posle dužeg zastoja (preporuka se odnosi i na Ministarstvo finansija – Uprava za duvan);
  • Potrebno je obezbediti dalji napredak funkcionalnosti baze Nacionalnog registra potrošačkih prigovora (NRPP), kao i pristup njenim podacima potrošačkim organizacijama radi analitičke obrade i fokusiranja delovanja u pojedinim naročito rizičnim oblastima; (ponovljeno)
  • Ispitati mogućnosti izgradnje efikasnijeg modela organizacije i procedura sprovođenja zaštite prava potrošača, uključujući mehanizme koordinacije i saradnje potrošačkih organizacija, u sklopu predstojećih izmena Zakona o zaštiti potrošača;
  • Preduzeti neophodne mere kako bi se osigurala veća transparentnost u finansijskom izveštavanju radi bolje evidencije i praćenja efekata, kao i svrsishodnosti utrošenih sredstava i sprovedenih projekata; (ponovljeno)
  • Obezbediti potpunu funkcionalnost Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema (IZIS), koja pored pojedinih servisa, nije još uvek celovito obezbeđena. (ponovljeno)

CENTAR ZA EVROPSKE POLITIKE (CEP)

CEP je nezavisna istraživačka organizacija (think tank) koja snažno utiče na kreiranje javnih politika u Srbiji. CEP pronalazi i predlaže pametne opcije za unapređenje javnih politika, koje su zasnovane na istraživanju i temeljnom poznavanju javne uprave. CEP usmerava kreiranje javnih politika ka dostizanju evropskih vrednosti i dugoročnih koristi od članstva u EU.

U 2020. godini, članovi rastućeg i visoko motivisanog tima CEP-a jesu široko priznati stručnjaci i istraživači, koji svoje znanje i iskustvo prenose zajednici i čiji glas snažno odjekuje u nacionalnim medijima.

Istraživanja i analize CEP-a su osnova za kreiranje javnih politika. CEP edukuje i zagovara kvalitetne opcije javnih politika orijentisane ka transformisanju Srbije u uspešnu buduću članicu EU.

CEP će u 2020-oj unaprediti kvalitet istraživačkih proizvoda i metodologije, poboljšaće upravljačku strukturu i povećati komunikacione i zagovaračke kapacitete i ostvariti širi doseg ključnih poruka.

koordinator radne grupe

Radnom grupom rukovodi Dušan Protić, diplomirani pravnik iz Beograda, rođen 1970. godine. Od 2001. godine obavljao dužnosti zamenika ministra pravde, direktora Pravosudnog centra i pomoćnika ministra za pravne i normativne poslove u više upravnih oblasti. Vodio je aktivnosti u vezi sa izradom zakona i drugih propisa iz delokruga organa, procesom pridruživanja Srbije EU i pravnom harmonizacijom, kao i vođenje dijaloga o javnoj politici sa relevatnim institucijama, poslovnom zajednicom, nevladinim organizacijama i drugim zainteresovanim stranama.

Od 2015. godine je samostalni konsultant i programski menadžer za unutrašnje tržište Centra za evropske politike (CEP), nezavisne, nevladine istraživačke  organizacije (think tank) u oblasti unapređenja okruženja za kreiranje javnih politika u Srbiji. Kao pravni ekspert, u tom periodu je učestvovao u projektima međunarodne pomoći USAID-a, EU-IPA programa, OECD/SIGMA i više bilateralnih programa, pored ostalog, u oblasti reforme javne uprave, pristupa pravdi, tržišne regulative, politike konkurencije i zaštite potrošača.

Zahvaljujući holističkom pristupu u normativnim, istraživačkim i razvojnim zadacima, pokazao je sposobnost analize, konceptualizacije i pružanja kreativnih regulatornih ili institucionalnih rešenja u složenom okruženju. Autor je više stručnih publikacija i studija. Koordinator je radnih grupa NKEU za pregovaračka poglavlja 1, 3 i 28.

članovi i članice radne grupe

Aleksa Radonjić – bez afiliacije , Aleksandar Prica – Asocijacija Duga, Aleksandar Vukalović – bez afiliacije, Ana Saćipović – Osvit, Asocijacija za borbu protiv side JAZAS, Bogdan Veljković – Udruženje građana za povraćaj oduzete imovine Beograd, Borivoje Đorđević – Udruženje Narodni parlament, Božana Peregi – NIK ELIKSIR PLUS d.o.o., Damjan Damjanović – Plavi krug, Davor Duboka – Nacionalna organizacija za retke bolesti, Đurica Stankov – AS Centar za osnaživanje mladih osoba koje žive sa HIV-om i AIDS-om, Dušanka Samardžić Kalezić – Privredna komora Srbije, Goran Radisavljević – Timočki omladinski centar, Hamed Nuković – Jednakost, Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“, Milja Dimitrijević – Sindikat lekara i farmaceuta Srbije, Jelena Mićunović – Udruženje za zaštitu potrošača Vojvodine, Jovanka Knežević – APOS, Rade Panić – Sindikat lekara i farmaceuta Srbije, Marija Jevtić – Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Marina Mijatović – Pravni skener, Milan Manojlović – Udruženje Menadžera primarne zdravstvene zaštite Srbije, Milan Rogulja – BIOGEN, Milica Zarić – Monitoring konsultant EU fondova, Mladen Alfirović – NOPS, Novica Jovanović – OOP Vlasotince, Petar Bogosavljević – Pokret za zaštitu potrošača Srbije, Prevent udruženje, Prof dr Nada Kostić – Udruženje za demokratiju Davidović-Grol, Radmila Milivojević – Evropski pokret u Srbiji, Radomir Jevtić – Korak napred, Ružica Stančić – Privredna Komora Kragujevac, Svetlana Dimitrijević Salom – SPAS, Svetlana Vesanović – bez afiliacije, Vera Vida – Centar za zaštitu potrošača, Vesna Zorić – Egal, Višeslav Hadži-Tanović – Udruženje „Privatni lekari Srbije“, Vladimir Antić – USOP, Zoran Nikolić – NOPS, Zorana Bizetić – Udruženje informatičara u zdravstvu Srbije